Kirkesalen

Kirkesalen, Koldskær 3

I flere år blev der - foruden gudstjenesterne i kirken - tillige afholdt en månedlig gudstjeneste i forsamlingsbygningen i byens sydlige del. 

Efterhånden opstod der et ønske om, at der i bydelen blev opført en kirke. 

Myndighederne kunne ikke give en sådan tilladelse, men i stedet blev der givet mulighed for at opføre en kirkesal. 

I 1980 blev Kirkesalen taget i brug. 

Kirkesalen er indrettet, så den kan bruges til gudstjenester og andre kirkelige handlinger samt til konfirmandundervisning og møder. 

På altervæggen hænger et krucifiks, som er skåret af Erik Strid (tidligere bistandspræst i Bjerringbro). 

På korset er der på mange sprog skrevet ordene: "i verden". Dette fortæller, at Jesus døde og opstod og nu er iblandt os - i verden. 


Om Kirkesalens orgel

Se også "Kontakt"

Alter i kirkesalen