Kirken indvendig

Kirkeskib og kor

Kirkens oprindelige altertavle er malet af Poul Steffensen (”Kom hid til mig”) I 1974 blev alteret erstattet af den nuværende alter, og altertavlen blev flyttet til sideskibet.  

I 1974 blev der isat mosaikruder i kor og apsis og under pulpituret. 

(Udført af kunstneren Holger Dall).  

I midtervinduet i apsis ses den korsfæstede Jesus (Maria og Johannes står ved korsets nordside).  

I korets sydvindue ser vi den opstandne Kristus, og i kortet nordvindue ses disciplene, der med opadvendte ansigter følger vor Frelsers himmelfart.  

Døbefonten er af granit med et dåbsfad og en dåbskande af messing.  

2 messinggulvlysestager skænket i 1994 af Gerda og P. E. Eriksen, Bjerringbro. 

Altertæppet blev i dec. 1997 foræret kirken af Minna og Niels Due Jensen, Bjerringbro. Designer: Ulrich Rössing, Skals. Væverske: Mona Martinussen, Ribe. 

Orglet:

Kirkens modelskibe: 
Nærmest dåbsværelset hænger en model af fregatten Jylland, der er en gave i anledning af kirkens 25 års jubilæum. Modellen er lavet af unge fra Bjerringbro. 

Nærmest koret hænger en Jagt bygget i 1880. Ombygget i 1968 til FDF’s søkorps, hvor den stadig sejler. Modellen er bygget af Henning Grønkjær og foræret af Lilli og Henning Grønkjær, Århus.  

Krucifikset ved prædikestolen er en gave fra menigheden i Bjerringbros svenske venskabsby, Surahammer.  

I tårnet findes den oprindelige konfirmandstue, der også senere er anvendt til møder og som lokalmuseum. (Rummet er for tiden ubenyttet) 


Kirkepyntning: Se "Hvad gør jeg"