Kirkecenteret

Bjerringbro Kirkecenter blev indviet den 3. december 1989. 

Det består af den hidtidige konfirmandstue, der nu rummer de kirkelige kontorer, samt en større nybygning vinkelret herpå. Kirkecenteret er opført, så det i stil og materialevalg kommer til at indgå i en naturlig helhed med kirke og præstegård. (Arkitekt: Finn Mæhlisen, Bjerringbro). 

I Centeret findes konfirmandstue, det store mødelokale, kontorer samt et anretterkøkken, i alt ca. 340 m2

Hertil kommer ca. 250 m2 kælder med arkiv/depotrum samt et større udfoldelsesrum til anvendelse i forbindelse med f.eks. børne- og ungdomsarbejde og kunstudstillinger m.m. 

Lokalerne benyttes flittigt til kirkekaffe, sogneaftener og andre præste/menighedsrådsaktiviteter. Endvidere benytter mange foreninger Kirkecenterets faciliteter, ligesom mindesammenkomster hyppigt holdes her. 

I det store mødelokale er ophængt 4 malerier af kunstneren Aage Vindum, Fur, der skildrer "De fire årstider/livsaldre". 

Kontakt.

Regulativ.