Kapel ved Bjerringbro Kirke

KapelRegulativændring vedr. Kapelbygningen:

pr. 1-3-2018 må der kun stå to kister på kistevogne i Bjerringbro kirkes kapel.