Byens kirkeliv

I og omkring kirke, kirkesal og kirkecenter er der mange aktiviteter for alle aldersgrupper. Foruden søndagsgudstjenesterne (højmesser og familiegudstjenester) kan nævnes:

Babysalmesang

Børn og Gud / Børnegudstjenester: Se hjemmesiden kalender på forsiden

Minikonfirmandundervisning

Arrangementer i Kirkeenteret Se hjemmesiden kalender på forsiden

Kirkekoncerter. Se (organist) Se hjemmesiden kalender på forsiden

Gudstjenester på plejehjem

Grundtvigsk Forening - For Viborg og omegn.

Bibelkredse

Danmissionkreds

Evangelisk Luthersk Mission

FDF

Genbrugsforretning drevet af Røde Kors og Y's Mens Club

Genbrugsforretning drevet af Danmission. Facebook. 

Genbrugsforretning drevet af Kirkens Korshær

Indre Mission i Bjerringbro med børneklub, juniorklub, IMU og voksenarbejde.

Evangelisk Luthersk Missionsforening, Bjerringbro: 

KFUM-spejderarbejde

KLF, Kirke & Medier  KLF  (Tidl. Kristeligt Lytter- og Fjernseerforening)

Soldatermissionskreds

Mission Afrika

Y’s Men’s Club

Y’s Mennette Club