Urne i plæne med navneplade, Afdeling P

Urneplæne m/navneplader afd. P

Fra den 01.07.2017 er det ikke muligt at få navneplade stillet på skrå, alle navneplader skal ligge vandret i jordhøjde.
Fra denne dato er det heller ikke tilladt at anlægge bede med ral, sten eller chaussesten.

De navneplader, der ligger på skrå nu, skal fra den 01.07.2027 ligge vandret i jordhøjde.

De navneplader, der ligger på skrå nu, og man gerne vil forlænge med 10 år, skal ligeledes ændres, således de også ligger vandret i jordhøjde og evt. anlæggelser skal fjernes, fra den dato forlængelsen foretages.  

Disse beslutninger er taget på menighedsrådsmøde d. 8. juni 2017.

Bjerringbro Menighedsråd.