Mindelunden på Bjerringbro Kirkegård. Foto: 1998.

KirkeBladet nr. 2, Forår 2011
7. årgang.

Ændringer i mindelunden

Bjerringbro kirkegård har i en lille snes år haft en mindelund, hvor sten fra nedlagte gravsteder er blevet anbragt.

Selvom Bjerringbro Kirke endnu ikke er 100 år gammel, er der efterhånden blevet alt for mange gravminder anbragt i den bestående mindelund.

Menighedsrådet har derfor besluttet at man vil bevare mindelundens størrelse i dens nuværende omfang, hvilket vil sige runddelen.

Samtidig har menighedsrådet vedtaget, at der skal sorteres kraftigt i stenene, og at man kun vil bevare de bevaringsværdige sten. Til dette arbejde er nedsat et udvalg bestående af kirkegårdsleder Knud Birk, kirkeværge Ernst Nielsen og regnskabsfører Villy Sørensen.

Udvalget laver årligt en indstilling til menighedsrådet, og rådet beslutter på denne baggrund det aktuelle indhold i mindelunden.

De sten, der besluttes fjernet, vil de pårørende få tilbudt at hente, såfremt de ønsker det, siger Knud Birk.

Når en gravstedsaftale udløber kontaktes gravstedslejeren for en eventuel forlængelse. Desuden spørges der ved etablering af gravsted, om man ønsker selv at fjerne gravstenen, eller ønsker at den fjernes af Bjerringbro Kirke, når gravstedsaftalen udløber. Ligesom man skal svare på, om gravstenen må indgå i mindelunden, såfremt menighedsrådet skønner at stenen og udsmykningen er bevaringsværdig i henhold til cirkulære af 1990 om registrering af gravminder.