Fra vugge til grav: Praktiske informationer

Fødsel og fadderskab:
Er forældrene gift, anmeldes fødsel og faderskab automatisk i forbindelse med barnets fødsel.
Er I ikke gift med hinanden, og ønsker I sammen at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, kan I erklære det på blanketten "Omsorgs- og ansvarserklæring". Herved fastslås faderskabet, og I får fælles forældremyndighed. Dette kan I gøre på www.borger.dk

 

Dåb

Anmodning om dåb bedes venligst fremsat i god tid til præst eller 
kirkekontor.
Dåbsvideo.

 

Vielse
Aftale om vielse bør træffes i god tid. Prøvelsesattest fra bopælskommunens borgmester-kontor og dåbsattester medbringes til præsten.

 

Begravelse
Aftale om det praktiske træffes med bedemanden.   
Aftale om den kirkelige handling træffes med den pågældende præst
Aftale om gravsted træffes med kirkegårdslederen.

Hjemmealtergang og –besøg aftales med præsten.

Kirkegårdslederen - Klik her
Kirkegårdstakster - Klik her

Kirkepyntning

I forbindelse med bryllupper og begravelser kan oplysning om pyntning af stolegavle og vaser på alteret, tidspunkter for hvornår Kirken er fri til pyntning, anvisning om hvor vaser og stager findes samt regler for brug heraf gives ved henvendelse til kirketjener Lisbeth Refer Dalsgård. Træffes kirketjeneren ikke kan kirkekontoret i nogen grad orientere. Se ”Kontakt”.

I Kirken er der 30 stolegavle langs midtergangen og på alterbordet er der 2 vaser. Til stolegavlene er der både små vaser og lysestager, og man kan vælge at pynte med ene blomster, ene lys eller halvt af hvert.

Blomsterhandlerne i Bjerringbro er bekendt med hvilke stearinlys der passer til kirkestolenes stager.

Anvendelse af ris og lign. frabedes såvel inde som ude. 
Bedes respekteret!

Vaser på alteret
Lysestager og små vaser på stolegavlene