Yvonne Alstrup

Yvonne Alstrup

Fra den 1. september og indtil I kan byde en ny præst velkommen, har jeg fået glæden af at passe præsteembedet her i Bjerringbro.
Indtil den 1. december sidste år var jeg præst ved De4kirker i Vendsyssel og provst i Brønderslev provsti, hvor jeg har haft mit virke de sidste mange år. 
Siden da har jeg etableret mig som selvstændig udviklingskonsulent, hvor jeg løfter forskellige opgaver inden for kirken.

Der er primært tale om visionsarbejde for stifter, menighedsråd og medarbejdere men også opgaver, der retter sig mod arbejdsmiljøet i folkekirken. Derudover er jeg kursusleder for Folkekirkens Udviklings- og Videnscenter, hvor jeg har været med til at udvikle og igangsætte en ny uddannelse for provstisekretærer.

Nu glæder jeg mig til også at skulle trække i præstekjolen igen og lære den by, jeg bor i at kende fra en ny side. Jeg glæder mig til at møde store og små sognebørn i det daglige arbejde ved kirken.

På glædeligt gensyn.

Yvonne Alstrup