Stillings annonce vedr. ledig præsteembede i Bjerringbro Pastorat

Bjerringbro Kirke festligt pyntet til BUSK-gudstjeneste 29. okt. 2017


Sognepræst
 Bjerringbro

En fuldtidsstilling som sognepræst i Bjerringbro Pastorat er ledig til besættelse. 

Bjerringbro Sogn 

Bjerringbro sogn har 4.600 indbyggere, hvoraf 4.042 er medlem af folkekirken. Vi har et kirkeligt aktivt sogn og en god kirkegang. Præstenormeringen er netop udvidet med en halv fuldtidsstilling med henblik på ar styrke sognets kirkelige liv.

Den præstelige betjening sker i tæt samarbejde med den kirkebogsførende provst, den anden sognepræst og områdets øvrige præster.

Bjerringbro er beliggende i Midtjylland, midt i den dejlige natur ved Gudenåen. Bjerringbro sogn udgør en del af Bjerringbro by.

Kirken, som fejrer 100 års jubilæum i 2019, er løbende renoveret og tilbygget. Kirken ligger midt i byen og omkring kirken ligger kirkens velplejede kirkegård. 
Primære aktiviteter i kirke og kirkecenter er undervisning af konfirmander og minikonfirmander, babysalmesang, kirkecafe og sogneaftner, musikarrangementer og korundervisning. Der er ud over præsterne ansat 11 medarbejdere, som er engagerede og velfungerende. Der er desuden tilknyttet mange frivillige, som gør et stort stykke arbejde.

 

Dagligt samarbejde 
Du vil i det daglige få et meget nært samarbejde med provsten og den anden sognepræst, der har en 60% stilling i Bjerringbro (og resten i Sahl/Gullev sogn). 
Foruden dine præstekolleger vil du i det daglige skulle samarbejde med vor organist, kirkegårdsleder, kirketjener og kultur- og sognemedhjælper.

Menighedsrådet består ud over de 3 præster af 8 medlemmer valgt på en fælleskirkelig liste. I menighedsrådsmøderne deltager desuden en repræsentant valgt af medarbejderne. Møderne holdes månedligt i kirkecenteret. 

Bopæl 
Der er ikke bopælspligt til stillingen.


Hvilke forventninger har vi til vores kommende præst? 
Vi ønsker, at vor nye præst skal være med til at videreudvikle sognet, og at han/hun i høj grad vil blive synlig i sognet. 

Vi vil fokusere på ansøgere:

  • der sammen med de øvrige præster kan sikre bredde i vores kirke
  • der vil være med til at udfordre og udføre menighedsrådets vision
  • der kan og vil igangsætte nyt - men også respektere vores gode traditioner
  • der kan kommunikere klart og har evne til at skabe gode relationer
  • der vil bidrage til en fortsættelse af det gode samarbejde med kirkens engagerede medarbejdere og mange frivillige
  • der vil være en konstruktiv medspiller på holdet

Nærmere oplysninger 
For nærmere oplysninger om Bjerringbro sogn findes her på sognets hjemmeside.

Ansøgningsfrist er mandag den 2. april 2018 kl. 15.00. [Kontakt]

Du er også velkommen til at kontakte:

·         menighedsrådets formand Flemming Holmberg tlf. 28743428

·         næstformand Hanne Jensen tlf. 24921046
....