Embedsbeskrivelse

for embedet som sognepræst ved Bjerringbro Kirke i Viborg stift.

Bjerringbro sogn har pr. 1. jan. 2017 4.670 indbyggere. Heraf er 4.042 medlemmer af folkekirken.

Beskrivelse af sognet:

Bjerringbro sogn er i forbindelse med, at præsteembedet medio 2017 er blevet vakant, opnormeret med henblik på styrkelse af det kirkelige liv i sognet. Provsten for Viborg Østre Provsti bliver primo 2018 kirkebogsførende sognepræst, og der opslås en fuldtidsstilling som sognepræst uden bopælspligt.

Kirken ligger midt i Bjerringbro. Sognet er et bysogn, som dækker den centrale del af Bjerringbro. Der er kulturhus og missionshus i sognet og højskole i byen. Der samarbejdes med nabosognene bl.a. om udgivelse et fælles kultur- og kirkeblad for området.

Der er FDF og KFUM-spejdere i byen samt et bredt kultur- og idrætsliv.

Områdets præster skiftes til at afholde gudstjeneste på byens plejecenter hver 14. dag, med ca. 6-7 gudstjeneste pr. år til hver. Plejecenteret ligger i nabosognet.

Pastoratet har 2,1 sognepræst samt 2 bistandspræster. Der er ikke distriktsdeling.

Der foreligger regulativ mellem præsterne.

Fordelingen af gudstjenester: i følge regulativ.

Fordeling af konfirmandundervisning: 1 hold på hver skole.

Der er ikke tilknyttet legat- eller foreningsbestyrelsesposter til embedet.

Kirken:

Kirken er opført i 1919 med tilbygninger i hhv. 1957 og 1961, og fremstår restaureret. Der pågår i øjeblikket forberedelse til kirkens 100 års jubilæum d. 31. august 2019.

Kirken har i alt 270 siddepladser. Orgelet, som har 21 stemmer, er bygget i 1966 af Frederiksborg Orgelbyggeri, ombygget og udvidet 1974 og 1982 af samme, ombygget og udvidet 1987 af Bruno Christensen & Sønner.

Kirkegården er velplejet og beliggende omkring kirken.

Kirkegang:

Der er en god og stabil kirkegang. I 2016: 6342 kirkegængere. Der er god tradition for altergang.

Derudover er der hverdage med særlige gudstjenester som f.eks. skolernes julegudstjenester og Børn & Gud.

Der er aldrig messefald.

Kirkecenter:

I forbindelse med kirken ligger kirkecenteret, som dels er base for de mange sogneaktiviteter dels indeholder kontorer til de ansatte. Kontor til præstestillingen er placeret i kirkecenteret eller i forbindelse hermed. De mange aktiviteter betyder, at kirkecenteret står foran en udvidelse.

I kirkecenteret arbejder kordegn/kirkesanger, kirketjener, kirke-kulturmedarbejder og regnskabsfører. Organisten leder et voksenkor.

Vores nyansatte Kirkegårdsleder er daglig leder for 4 medarbejdere.

Boligforhold:

Der er ikke bopælspligt.

Byen:

Der er 2 folkeskoler i byen samt 1 gymnasium. Der er mange dagligvarebutikker samt et bredt udvalg af øvrige butikker.

Der er mange virksomheder i området og der er gode togforbindelser til både Viborg og Århus.

Stedtillægssats:

Laveste stedtillægsområde.

Andet af interesse for ansøger:

Menighedsrådets arbejde er præget af et konstruktivt samarbejde.

Aktuelt arbejdes med vision for det kirkelige arbejde, udbygning af mandskabsbygning og kirkecenter samt forberedelse til kirkejubilæet i 2019.

Bjerringbrokirke.dk:

Her kan du læse mere om Bjerringbro kirke og aktiviteter omkring kirken og byen.

BUSK-gudstjeneste 2017
Kirkehøjskole i Kirkecenteret, august 2017