Provst og sognepræst Bjarne Markussen
Bjarne Markussen

provst og
sognepræst.

Med virkning fra 1. maj 2018 er provsteembedetflyttet til Bjerringbro, og samtidig er den præstelige betjening ved Bjerringbro Kirke styrket, så der ud over mig er to unge, energiske kolleger. Det kommer sognet og byen til at kunne mærke, og det glæder jeg til at være en del af. Samtidig glæder vi os som familie til ca. 1. dec. at flytte ind i den nybyggede præstebolig på Fredensvej.

Familien
Jeg har i 33 år været gift med Susanne, der erleder af bioanalytikeruddannelsen i Aarhus. Vi har tre voksne børn: Daniel (31) er advokat iKøbenhavn, Christoffer (27) er politiassistent i Aarhus, og Louise (25) læser medicin i Aarhus.

Faglig baggrund
Jeg er cand. theol. fra Aarhus Universitet. I 1991 blev jeg sognepræst i Bjerring-Mammen Pastorat og fra 2003 samtidig i Bjerringbro. I 2013 blev jeg udnævnt til provst for Viborg Østre Provsti og sognepræst i Højbjerg-Elsborg Pastorat.Samtidig med præstegerningen har jeg løbende dygtiggjort mig. I 2005 afsluttede jeg en Master (senmodernitet, kirke og kommunikation) fraKøbenhavns Universitet. I 2010 færdiggjorde jeg en Diplomuddannelse i Ledelse fra Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning. Jeg har også gennemført en lederuddannelse for provster.Jeg har netop skrevet en bog: #ikirke, små sogne - store udfordringer. Bogen er på 100 s. og kan købes på kirkekontoret.

Provst
Som provst har jeg et ledelsesmæssigt, økonomisk og administrativt ansvar i forhold til provstiets 38 sogne og 20 sognepræster. Provstikontoret ligger i Viborg, men jeg træffes telefonisk og på mail, så der kan altid laves en aftale.

Fritid
Jeg brænder for at være præst og provst – men heldigvis er der også noget, der hedder fritid. Her spiller jeg gerne golf. Og så har vi sommerhus i Ebeltoft, som vi nyder at tage til og slappe af i.

Bjarne Markussen