Menighedsrådsmøde 
i Kirkecenteret

Møderne afholdes 2. torsdag i hver måned.

MR-møde i april er d. 16.04.20 pga. påske.