Menighedsrådsmødet den 9. juli 2020 er aflyst p.g.a. ferie.

Menighedsrådsmøde 
i Kirkecenteret

Møderne afholdes 2. torsdag i hver måned.