Menighedsrådsmøde 
i Kirkecenteret

Møderne afholdes 2. torsdag i hver måned.

Septembermødet 2018 er aflyst.