Menighedsrådsmøde 
i Kirkecenteret

Møderne afholdes 2. torsdag i hver måned.

Mødetider i juli og august 2019:
Der afholdes MR-møde d. 11.07.19. August-mødet rykkes til 3. torsdag i stedet for 2. torsdag.