Menighedsrådsmøde 
i Kirkecenteret

Møderne afholdes 2. torsdag i hver måned.