Menighedsrådet

Formand

Carsten Mortensen
Rs. Hansens Allé 21
8850 Bjerringbro
Tlf.      8668 3869
Mobil. 4019 6790
cam@fiberpost.dk

Næstformand

Flemming Holmberg
Blåbærvej 8,
8850 Bjerringbro 
Tlf. 2874 3428
fholmberg@live.dk

Kirkeværge

Anders Mogensen
Fyrrekrattet 17
8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 3896
am.bj.bro.menighedsraad@gmail.com

Kasserer

Jørn Iver Bak
Fredensvej 55
8850 Bjerringbro
Tlf. 2144 6554
gjbak@it.dk

Sekretær

Kirsten Nielsen
Nyvangsvej 12
8850 Bjerringbro
Tlf. 2091 3634
kn.bj.bro.menighedsraad@gmail.com

Kontaktperson

Hanne Jensen
Brorsonsvej 4
8850 Bjerringbro
Tlf. 2492 1046
Hj23gude@hotmail.com

Hanne Kjeldsen
Skovvejen 23 
8850 Bjerringbro
Tlf. 3033 2190
hannejkjeldsen@gmail.com

Claus Leth
Nørregade 34
8850 Bjerringbro
Tlf. 4030 5585
claus@bknet.dk

Leif Herløv
Fyrrekrattet 3
8850 Bjerringbro
Tlf. 2027 7067
leifherloev@me.com

Underskriftsberettiget

Jørn Iver Bak og Carsten Mortensen.

Udvalg

Kirkegårdsudvalg: Claus Leth, Leif Herløv, Flemming Holmberg.

Bygningsudvalg: Leif Herløv, Claus Leth, Carsten Mortensen, Hanne Kjeldsen, Bjarne Bæk Markussen.

Musik- og Aktivitetsudvalg: Jørn Iver Bak, Kirsten Nielsen, Gitte Wamberg, Carsten Mortensen.

Graverbygning: Anders Mogensen, Ulla Brendstrup, Carsten Mortensen

Kunstudvalg: Kirsten Nielsen, Hanne Kjeldsen, Bjarne Markussen, Leif Herløv.

Valgudvalg: Hanne Jensen, Carsten Mortensen og Flemming Holmberg. 

Præsterne i bjerringbro- og sahl-gullev-embedet er "fødte" medlemmer af menighedsrådet.


Menighedsrådet ved Bjerringbro Kirke pr. 2/12 2018