Menighedsrådet

Formand

Flemming Holmberg
Blåbærvej 8,
8850 Bjerringbro 
Tlf. 2874 3428
fholmberg@live.dk


Næstformand & Kontaktperson

Hanne Jensen
Brorsonsvej 4
8850 Bjerringbro
Tlf. 24 92 10 46
Hj23gude@hotmail.com


Kasserer

Hanne Kjeldsen
Skovvejen 23 
8850 Bjerringbro
Tlf. 3033 2190
hannejkjeldsen@gmail.com


Sekretær

Kirsten Nielsen
Nyvangsvej 12
8850 Bjerringbro
Tlf. 20 91 36 34
kn.bj.bro.menighedsraad@gmail.com


Kirkeværge

Anders Mogensen
Fyrrekrattet 17
8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 3896
am.bj.bro.menighedsraad@gmail.com


Jørn Iver Bak
Fredensvej 55
8850 Bjerringbro
Tlf. 21 44 65 54
gjbak@it.dk


Claus Leth
Nørregade 34
8850 Bjerringbro
Tlf. 40 30 55 85
claus@bknet.dk

Ved suppleringsvalget til Bjerringbro Sogns Menighedsråd i efteråret 2018 har de valgtilforordnede kun modtaget én liste. Det betyder at pr. 1. søndag i advent 2018 indtræder følgende i Bjerringbro Menighedsråd:

Leif HørløvFyrrekrattet 3
8850 Bjerringbro
Tlf. nr. 20277067
leifherloev@me.com

Carsten Mortensen
Rs. Hansens Allé 21
8850 Bjerringbro


Præsterne i bjerringbro- og sahl-gullev-embedet er "fødte" medlemmer af menighedsrådet.


Menighedsrådet ved Bjerringbro Kirke pr. 27/11 2016