Vel besøgt trappekaffe efter gudstjenesten 28/7 2019 og den 18. august 2019.