Sogneaften 20. marts 2019 ved Inge Munk Møller

Inge Munk Møller, Ans i følge med sin ægtemand Frede Møller, tidligere sognepræst i Vinderslev og Hinge Sogne.
Aftenens foredragsholder, Inge Munk Møller som er speciallæge i psykiatri og tidligere overlæge gennem mange år taler med rigtig mange, som har oplevet at livet er blevet svært og uoverskueligt. Det kan have mange årsager, når vi oplever at livet er svært: sorg, sygdom af forskellig art, skuffelser og svigt. Uanset, hvad årsagen er, så er det godt at kunne tale med nogen om det. Hvis det handler om psykisk lidelse, så er det vigtigt, at man hurtigt får den rette behandling. Alt for ofte sker dette ikke. Det er aftens foredragsholders mål, at der kan blive knyttet langt mere håb til behandling af psykisk lidelse.

Sogneaften 20. februar 2019 ved Herdis Herdis Hansen, leder af Anker Fjord Hospice

Herdis Hansen, der har været har været leder af Anker Fjord Hospice i Hvide Sande siden 2006 var aftenens gæstetaler ved sogneaftenen den 20. februar 2019.
Emner som: »Døden skal man tale om når den er langt væk. Når den er tæt på skal vi have fokus på livet«, »Den nødvendige samtale« og »Etiske dilemmaer ved livets afslutning« blev alle belyst.
Forsamlingen blev også opfordret til at blive bedre til at tale om døden og forberede sig herpå og gennemtænke, hvad man kan tage beslutninger om i tide.
Emnet trak mange tilhørere.

Sogneaften 30. januar 2019 ved Peter Fischer-Nielsen

Peter Fischer-Nielsen: Emne: Når folkekirken krydser grænser – Mødet med mennesker uden for folkekirken
En stadig større del af befolkningen tilhører andre trossamfund eller vælger helt at stå uden for et trossamfund.
Peter Fischer-Nielsen er ansat som stiftspræst for økumeni, mission og religions-møde i Viborg Stift. Han fortalte i sit foredrag om arbejdet i stiftet og de muligheder, som han ser, for at man i sogn, provsti og stift kan indgå i levende og positive møder med de mennesker, der har valgt ikke at være en del af folkekirken.

Sogneaften 14. november 2018 ved klokkenist Erik Kure

I foredraget fortalte Erik Kure blandt andet om Bjerringbro Kirkes klokker og klokkestøberen samt lokale, nationale og internationale forhold i kirken og det omgivende samfund i årene omkring 1918.

Sogneaften 24. oktober 2018 ved Birthe Rønn Hornbech

Birthe Rønn Hornbech, yderst tv, der er tidligere minister, MF og vicepolitimester kaldte sit fordrag: ”Præstens uartige datter”.
Kirkecenterets rammer var fyldt til sidste plads af forventningsfulde tilhørere.

Sogneaften 19. september 2018 ved hospitalsklovnen Petunia alias Pia Cisko Nielsen

Petunia alias Pia Cisko Nielsen fortalte om sit arbejdet som hospitalsklovn i psykiatrien.
En helt igennem munter aften blandet med alvor, bevægelser og røde næser til alle.
Pia arbejder som hospitalsklovn inden for både skadestue, børneafdelinger og på demensenheder på plejehjem.
Forsamlingen hørte om tankerne bag hospitalsklovnens arbejde, om hvilke redskaber de bruger, og hvordan de virker. Et knus til sidemanden blev der også tid til.

Sogneaften 31. januar 2018 ved foredragsholder Bent Hansen

Tidligere amtsborgmester og afgående regionsrådsformand Bent Hansen talte over emnet: »Mennesket lever ikke af brød alene, men …« Bent Hansen fortalte om sit liv i amtsråd og regionsråd – med særlig vægt på de menneskelige, sociale og kirkelige relationer.
Stort fremmøde til foredraget med Bent Hansen.