Sogneaften 19. september 2018:

Petunia alias Pia Cisko Nielsen fortalte om sit arbejdet som hospitalsklovn i psykiatrien.
En helt igennem munter aften blandet med alvor, bevægelser og røde næser til alle.
Pia arbejder som hospitalsklovn inden for både skadestue, børneafdelinger og på demensenheder på plejehjem.
Forsamlingen hørte om tankerne bag hospitalsklovnens arbejde, om hvilke redskaber de bruger, og hvordan de virker. Et knus til sidemanden blev der også tid til.

Sogneaften 31. januar 2018: Foredragsholder Bent Hansen

Tidligere amtsborgmester og afgående regionsrådsformand Bent Hansen talte over emnet: »Mennesket lever ikke af brød alene, men …« Bent Hansen fortalte om sit liv i amtsråd og regionsråd – med særlig vægt på de menneskelige, sociale og kirkelige relationer.
Stort fremmøde til foredraget med Bent Hansen.

Sogneaften i Kirkecenteret 15. november 2017

En spændende aften ved Johannes Konstantin Neergaard.
Musikalsk samtale forebygger frygt og fjendskab!

God musik minder os om, at kommunikation ikke altid behøver at være ja, ja eller nej, nej. Poesi, kunst og musik taler et meget åbent sprog, som alligevel kan ramme særdeles præcist - dybt i hjertet. Også det kunstneriske og religiøse sprog rummer imidlertid farer for fastlåst dogmatik, hvis tonesproget bliver slidt og klichéerne blokerer for samtalen. 

Johannes Konstantin Neergaard, som til daglig arbejder med kommunikation for nogle af de store koncerthuse i Danmark, mener, vi kan lade os inspirere af musikkens verden i vores samtaler med hinanden.

Det folkelige og vedkommende foredrag handler både om musik, sprog og samtale. Med underholdende lydeksempler, fællessang og spørgsmål til debat giver foredragsholderen sine bud på, hvad en musikalsk indfaldsvinkel betyder for vellykket kommunikation

Om Johannes:
Johannes Konstantin Neergaard har som underviser i musik og kommunikation (Silkeborg Højskole, VIA University College mm.) og musikkonsulent i Mogens Dahl Koncertsal holdt talrige workshops og foredrag om og med musik.

Som bestyrelsesmedlem og komponist i foreningen Forum for Rytme I Kirken har han været med til at sætte dagsordenen for en stor mængde debatter, korstævner og komponisttræf i det danske salmeskrivermiljø. Han har desuden selv sat melodi til et stort antal nye salmer i et tonesprog, der er helt sit eget.

Sogneaften den 2. nov. 2017 - En Lutheraften

Henning Kjær Thomsen.

Sted: Bjerringbro Kirke og Kirkecenter:
Henning Kjær Thomsen, der er teologisk konsulent i Viborg stift, holdt et spændende foredrag om Martin Luther i kirken, hvor der også blive sunget nogle af de allervigtigste Luthersalmer. Derefter var der kaffe i kirkecenteret med mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderen.

Sogneaften den 25. oktober 2017

ved Steen Skovsgaard.
Steen Skovsgaard har været biskop i Lolland-Falster Stift siden 2005 – og fratrådte til august 2017.
Nu studerer han dommedag i kristendom og islam.

På den baggrund var emnet for aftenen: »Fra biskop på Lolland til studier ›i de sidste tider‹ og dommedag i kristendom og islam.«