Sogneaften 14. november 2018 ved klokkenist Erik Kure

I foredraget fortalte Erik Kure blandt andet om klokken og klokkestøberen samt lokale, nationale og internationale forhold i kirken og det omgivende samfund i årene omkring 1918.

Sogneaften 24. oktober 2018 ved Birthe Rønn Hornbech

Birthe Rønn Hornbech, yderst tv, der er tidligere minister, MF og vicepolitimester kaldte sit fordrag: ”Præstens uartige datter”.
Kirkecenterets rammer var fyldt til sidste plads af forventningsfulde tilhørere.

Sogneaften 19. september 2018 ved hospitalsklovnen Petunia alias Pia Cisko Nielsen

Petunia alias Pia Cisko Nielsen fortalte om sit arbejdet som hospitalsklovn i psykiatrien.
En helt igennem munter aften blandet med alvor, bevægelser og røde næser til alle.
Pia arbejder som hospitalsklovn inden for både skadestue, børneafdelinger og på demensenheder på plejehjem.
Forsamlingen hørte om tankerne bag hospitalsklovnens arbejde, om hvilke redskaber de bruger, og hvordan de virker. Et knus til sidemanden blev der også tid til.

Sogneaften 31. januar 2018 ved foredragsholder Bent Hansen

Tidligere amtsborgmester og afgående regionsrådsformand Bent Hansen talte over emnet: »Mennesket lever ikke af brød alene, men …« Bent Hansen fortalte om sit liv i amtsråd og regionsråd – med særlig vægt på de menneskelige, sociale og kirkelige relationer.
Stort fremmøde til foredraget med Bent Hansen.

Sogneaften 15. november 2017 ved Johannes Konstantin Neergaard

En spændende aften ved Johannes Konstantin Neergaard. Emne: Musikalsk samtale forebygger frygt og fjendskab!
Johannes Konstantin Neergaard har som underviser i musik og kommunikation på Silkeborg Højskole, VIA University College mm.

Sogneaften 2. nov. 2017. En Lutheraften ved Henning Kjær Thomsen.

Henning Kjær Thomsen, der er teologisk konsulent i Viborg stift, gav et spændende foredrag om Martin Luther i kirken, hvor der også vil blive sunget nogle af de allervigtigste Luthersalmer. Efterfølgende var der kaffe i kirkecenteret med mulighed for at stille spørgsmål.

Sogneaften 25. oktober 2017 ved Steen Skovsgaard

Steen Skovsgaard har været biskop i Lolland-Falster Stift siden 2005 – og fratrådte til august 2017. Nu studerer han dommedag i kristendom og islam. På den baggrund var emnet for aftenen: »Fra biskop på Lolland til studier ›i de sidste tider‹ og dommedag i kristendom og islam.«