Sogneaften 19. februar 2020 med Viborg Stifts teologiske konsulent Henning Kjær Thomsen.

Under emnet:”Gudstjenesten nu og i fremtiden - herunder forslag til ny liturgi” gav Henning Kjær Thomsen en grundig gennemgang af gudstjenestens indhold og betydning og havde enkelte men væsentlige forslag til ændringer af liturgien, hvis det kommer på tale. Forslag der vil kunne give en fornyet og tiltrængt opstramning af indholdet.

I 2016 blev Henning Kjær Thomsen medlem af en arbejdsgruppe, der skal vurdere liturgien m.m. i folkekirken.

Sogneaften 29. januar 2020 med Nis Boesdal

En spændende og sjov sogneaften med Nis Boesdal som taler. Nis Boesdal er uddannet journalist og indledte sin karriere som DR-medarbejder i 1977. Han er bl.a. kendt fra ”Giro 413”, ”Go’ Danmark”, ”Hvem, hvad og hvor i Danmark”, ”Danmarksmester”, ”Formiddag på 4’eren” og ”Formiddag med Nis Boesdal”.
Aftenen bød på Danmarkshistorie, historiefortællinger, livskvalitet og Bibelens historier. Alt sammen under dække af foredragets overskrift: ”Bibelens gode historier”.

Sogneaften 12. november 2019 ved Sørine Godtfredsen

Aftens foredragsholder, Sørine Godtfredsens emne var: »Fra sportsjournalist til sognepræst med tilknytning til tide¬hverv«.
Sørine Godtfredsen er sognepræst, debattør, journalist og forfatter til flere bøger og de mange fremmødte fik en meget inspirerende aften og kunne gå hjem, fyldt med megen tankestof.
Sørine Godtfredsen havde delt sit foredrag i to dele med en kaffepause i midten. Til sidst var der en spørgerunde.
Der har været travlhed i køkkenet forud for kaffepausen. Her er kirkens to kirketjenere, Lisbet Refer Dalsgaard og Bodil Bach Jensen.
 

Sogneaften 9. oktober 2019 ved Benjamin Kobborg

»Må man tage livet af sig selv, mor?« Under dette emne gav Benjamin Kobborg (billedet) en personlig fortælling om moderens selvmord. De mange tilhørere blev taget med gennem sorg, smerte og vrede.

Sogneaften 25. september 2019 ved Morten Skovsted

Bjerringbro Kirke købte 100 eksemplarer af 100 Salmer tidligere på år, og til denne sogneaften var sognepræst Morten Skovsted (fotoet herover) inviteret til at fortælle om et udsnit af disse nye salmer, som salmebogstillægget indeholder.

Morten Skovsted var formand for den redaktionsgruppe, der har udvalgt de 100 salmer og han gav et interessant indblik i arbejdet med at udvælge de 100 salmer og deres forfattere.

Sogneaften 20. marts 2019 ved Inge Munk Møller

Inge Munk Møller, Ans i følge med sin ægtemand Frede Møller, tidligere sognepræst i Vinderslev og Hinge Sogne.
Aftenens foredragsholder, Inge Munk Møller som er speciallæge i psykiatri og tidligere overlæge gennem mange år taler med rigtig mange, som har oplevet at livet er blevet svært og uoverskueligt. Det kan have mange årsager, når vi oplever at livet er svært: sorg, sygdom af forskellig art, skuffelser og svigt. Uanset, hvad årsagen er, så er det godt at kunne tale med nogen om det. Hvis det handler om psykisk lidelse, så er det vigtigt, at man hurtigt får den rette behandling. Alt for ofte sker dette ikke. Det er aftens foredragsholders mål, at der kan blive knyttet langt mere håb til behandling af psykisk lidelse.

Sogneaften 20. februar 2019 ved Herdis Herdis Hansen, leder af Anker Fjord Hospice

Herdis Hansen, der har været har været leder af Anker Fjord Hospice i Hvide Sande siden 2006 var aftenens gæstetaler ved sogneaftenen den 20. februar 2019.
Emner som: »Døden skal man tale om når den er langt væk. Når den er tæt på skal vi have fokus på livet«, »Den nødvendige samtale« og »Etiske dilemmaer ved livets afslutning« blev alle belyst.
Forsamlingen blev også opfordret til at blive bedre til at tale om døden og forberede sig herpå og gennemtænke, hvad man kan tage beslutninger om i tide.
Emnet trak mange tilhørere.

Sogneaften 30. januar 2019 ved Peter Fischer-Nielsen

Peter Fischer-Nielsen: Emne: Når folkekirken krydser grænser – Mødet med mennesker uden for folkekirken
En stadig større del af befolkningen tilhører andre trossamfund eller vælger helt at stå uden for et trossamfund.
Peter Fischer-Nielsen er ansat som stiftspræst for økumeni, mission og religions-møde i Viborg Stift. Han fortalte i sit foredrag om arbejdet i stiftet og de muligheder, som han ser, for at man i sogn, provsti og stift kan indgå i levende og positive møder med de mennesker, der har valgt ikke at være en del af folkekirken.

Sogneaften 14. november 2018 ved klokkenist Erik Kure

I foredraget fortalte Erik Kure blandt andet om Bjerringbro Kirkes klokker og klokkestøberen samt lokale, nationale og internationale forhold i kirken og det omgivende samfund i årene omkring 1918.

Sogneaften 24. oktober 2018 ved Birthe Rønn Hornbech

Birthe Rønn Hornbech, yderst tv, der er tidligere minister, MF og vicepolitimester kaldte sit fordrag: ”Præstens uartige datter”.
Kirkecenterets rammer var fyldt til sidste plads af forventningsfulde tilhørere.

Sogneaften 2. oktober 2018 med sang og musik

Sognepræst Ken Nørgaard Pedersen, kirkesanger Gitte Winding og organist Steffen Jungild indbød til en hyggelig aften med sang og musik den 2. oktober 2018.
Aftenen startede i kirken, hvor programmet hovedsageligt bestod af salmer af både ny og gammel oprindelse.
I Kirkecenteret, hvor sangprogrammet fortsatte ved veldækkede borde med kaffe, the og vin var temaet: ”Sange vi holder af”.
I køkkenet havde Lisbeth og en flok frivillige travlt med at servere for godt 140 personer som det ses på billederne.  

Gitte glædede forsamlingen med sang og endog et enkelt nummer på klaver og sang.
Steffen på orgel og klaver

Ken med guitar og sang.
Lokale kræfter og fællessang er en sikker cocktail for et godt fremmøde.

Sogneaften 19. september 2018 ved hospitalsklovnen Petunia alias Pia Cisko Nielsen

Petunia alias Pia Cisko Nielsen fortalte om sit arbejdet som hospitalsklovn i psykiatrien.
En helt igennem munter aften blandet med alvor, bevægelser og røde næser til alle.
Pia arbejder som hospitalsklovn inden for både skadestue, børneafdelinger og på demensenheder på plejehjem.
Forsamlingen hørte om tankerne bag hospitalsklovnens arbejde, om hvilke redskaber de bruger, og hvordan de virker. Et knus til sidemanden blev der også tid til.

Sogneaften 31. januar 2018 ved foredragsholder Bent Hansen

Tidligere amtsborgmester og afgående regionsrådsformand Bent Hansen talte over emnet: »Mennesket lever ikke af brød alene, men …« Bent Hansen fortalte om sit liv i amtsråd og regionsråd – med særlig vægt på de menneskelige, sociale og kirkelige relationer.
Stort fremmøde til foredraget med Bent Hansen.