Præsteindsættelse 2. september 2018

Anna Rask Lauridsen indsættes som sognepræst i Bjerringbro

Provst Bjarne Markussen indsætter Anna Rask Lauridsen i Bjerringbro Kirke.
God mad og . . . .
Anna Rask Lauridsen i selskab med sin mand, Jacob.
Stort fremmøde i både Kirken og til sammenkomsten i Kirkecenteret bidrog til en ekstra festlig dag.
Anna Rask Lauridsen og menighedsrådsformand Flemming Holmberg.

Præsteindsættelse 27. maj 2018

Bjarne Markussen og Gitte Korsholm Wamberg indsættes som sognepræster i Bjerringbro

Procession af provster, præster og menighedsrådsmedlemmer på vej til præsteindsættelse.
Domprovst Thomas Frank indsætter pastor Bjarne Bæk Markussen som kirkebogsførende sognepræst.
Provst Bjarne B. Markussen indsætter Gitte Korsholm Wamberg som sognepræst.
Mange hilste på - efter gudstjenesten.
Her i forgrunden pastor Peter Fischer-Nielsen kaldet til Højbjerg sogn og pastor Ken Nørgaard Pedersen, Hjermind.
Et veldækket bord ved velkomstreceptionen i Kirkecenteret.
Receptionens toastmaster, menighedsrådets kasserer Hanne Kjeldsen talte for de to nyansatte præster.
Bjarne Bæk Markussen taler.
Gitte Korsholm Wamberg taler.