Palmesøndag 2018. Familiegudstjeneste med minikonfirmandmedvirkning og deres undervisningsafslutning

Indtoget (ikke i Jerusalem men) i Bjerringbro Kirke
Æslet var en central skikkelse i optoget og i prædikenen.
Æslet og æselmanden
Palmegrenene viftede og så meget festlig ud
Indgangsbøn
Prædiketeksten blev levendegjort
Krukken med den dyre salve
Korsang
Diplomoverrækkelse
Rigtig mange deltog i samværet i Kirkecenteret
Der var rigeligt med pissa til alle
Kirke og kulturmedarbejder Brita Bach Pedersen sammen med 3 af de 7 frivillige, som har undervist og hjulpet minikonfirmanderne i undervisningsforløbet
I konfirmandstuen havde tavlen været til stor glæde for minikonfirmanderne