Kirkehøjskole

Siden er under opbygning.

Arbejdsgruppen bag Kirkehøjskolen.

KIRKEHØJSKOLE 2017 I BJERRINGBRO KIRKECENTER

Tre spændende dage fra den 8. -10. august

Den 31. oktober 1517 blev ifølge overleveringen den dag, munken Martin Luther indledte reformationen. 

Programmet for Kirkehøjskolen har haft afsæt i reformationen, der nogle år senere kom til Danmark og som kom til at præge – og stadig præger – os på mange måder.

I løbet af de 3 dage højskolen varede, beskæftigede deltagerene sig med reformationen, tiden indtil i dag og de kommende år med opgaver og udfordringer.

Bjerringbro menighedsråd og arbejdsgruppen er glade for, at godt 50 personer har deltaget i arrangementet.

Program.
Morgensang i Kirken
Formiddagskaffe med rundstykker.
Karsten Nissen: Tidligere biskop i Viborg Stift og nu b.la. folkekirkens teologiske rådgiver vedrørende reformationsjubilæet 2017.
Han taler om reformationen med afsæt i Luther og Hans Tausen.
Foredrag tirsdag formiddag.
Pauserne nydes bl. andet i det fri.
. . . eller med dagens avis.
Jens Holger Schjørring, professor emeritus. Emne: Arven efter reformationen med vægt på de sidste 200 år.
Foredrag tirsdag eftermiddag.
Sangtime tirsdag eftermiddag med kirkesanger Gitte Winding og organist Steffen Jungild.
Kirkesanger Gitte Winding og organist Steffen Jungild.
Aftensmad tirsdag. Grill i haven.
Tirsdag aften. Musik i Kirken ved ReTros Lovsangsband.
Torben Bramming, sognepræst I Ribe Domkirke.
Emne: ”Reformationen var ikke noget, der skete engang”. Omhandler kirkens udfordringer her 500 år efter reformationen.
Foredrag onsdag formiddag.
Trine Hostrup, ungdomspræst i Viborg Domkirke og Mette Yde.

Trine Hostrup. Emne: Hvordan kan vi skabe kirke i fællesskab med de unge?
Mette Yde. Emne: Efter Trine Hostrups indlæg vil Mette Yde fortælle om at være ung i nuet. Fordele og ulemper.
Onsdag eftermiddag.
Efter aftensmaden onsdag aften var der underholdning ved leder af Folkekirkens konfirmandcenter, Finn Andsbjerg Larsen.
Arbejdsgruppen bag Kirkehøjskolen 2017:
Villy Sørensen, Agnethe Mikkelsen, Brita Bach Pedersen og Hanne Jensen.
Kirkehøjskolens 3. dag. Udflugt til Aarhus.
På besøg i den Assyriske kirke.
Der bliver serveret formiddagskaffe ved ankomsten til den Assyriske kirke.
Assyrisk frokost i kirken.
På besøg i "Den gamle by" i Aarhus.
"Den gamle by" - Halvfjerdser-bydelen.
Den stor farvel-runde efter 3 meget givende kirkehøjskoledage.