Gudstjenester for hørehæmmede

26. august 2018

Søren Skov Johansen, Vejen og Gitte K. Wamberg, Bjerringbro

Gudstjenesten var som sædvanlig tekstet på storskærm og efter gudstjenesten var der frokost i Kirkecentret. Det var igen høreforeningen Viborg-Bjerringbro der serverede den lækre frokost og derefter fulgte forsk. orientering, som også blev skrivetolket.


Gudstjenesten blev ledet af Søren Skov Johansen, Vejen der har ansvaret for Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt samt bjerringbropræsten Gitte K. Wamberg.

2017

Bent var en af de første på kirkebænken. Gudstjenesten var vel besøgt da klokkeringning og bedeslag lød.
Gospelkoret fra Sall ved Hammel medvirkede igen i år.
Gudstjenestens liturgi var delt mellem pastor Søren Skov Johansen der prædiker og vores lokale præst Gerda Brøchner Jørgensen forrettede altergangen og resten af gudstjenesten.
Viborg høreforening stod bag det velanrettede frokost-tag selv-bord og pastor Søren Skov Johansen orienterede om høre-relaterende emner.
Fru Ginny Johansen skrivetolkede ved kirkefrokosten.
Som tak for de mange år Gerda Brøchner Jørgensen har gjort det muligt for hørerforeningen at have en årlig gudstjeneste i Bjerringbro fik hun, af Søren Skov Johansen, overrakt en gavekurv og mange god ord for godt samarbejde.

Søndag den 29. maj 2016 var der gudstjeneste med hørehensyn i Bjerringbro Kirke

Gudstjenesten var tekstet på storskærm og Sallvation Gospelkor medvirkede ved gudstjenesten.

Efter gudstjenesten var der frokost med skrivetolkning.
Ved frokosten i Kirkecenteret blev der omdelt iPad's, så skrivetolkens tekster kunne læses.

Billeder fra dagen orienterer fra både gudstjeneste og frokost.

Foto: GBJ.  

Landsdelspræst for hørehæmmede Søren Skov Johansen
Teknikken blev styret af fru Ginny Johansen.
Orientering og spørgsmålsbesvarelse
Skrivetolken arbejder
Tekst fra skrivetolkens hånd
Personerne bag frokost og økonomi fra Viborg høreforening.