Adventseftermiddag

onsdag den 29. december kl. 14.00 
i Bjerringbro Kirkecenter.

Med den sædvanlige smukke adventskrans i bjælken afholdtes den lige så sædvanlige adventseftermiddag i Kirkecenteret men de sædvanlige advents- og julesalmer og sange, gløgg + æbleskiver og senere kaffe med lagkage.
Nyt i år var, at konstitueret sognepræst Yvonne N. Alstrup læste årets julehistorie og hun havde også en spændende quiz med til de mange fremmødte. 

Organist Steffen Jungild spillede. Kirke- og kulturmedarbejder Brita Bach Pedersen ledede eftermiddagen og frivillige i samarbejde med kirketjener Lisbet R. Dalsgaard sørgede for serveringen.

Gløggen hældes op og æbleskriverne deles rundt.
Ragna Christensen.
Kristian Kjærgaard.
Snakken går i godt selskab.
Kaffe og lagkage bydes der også på.
Konstitueret sognepræst Yvonne N. Alstrup læser årets julehistorie præsenterer forsamlingen for en spændende quiz.