Gudstjenester november 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato

Bjerring-
bro

Bjer-
ring

Mam-

men

Hjer-
mind

Lee

Hjort-

hede

Skjern

Sahl

Gul-
lev

02.11
Tors

dag

19.30

Luther-
aften

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11
Alle H.

16.00
YNA

Lystæn-
ding

14.00
JAP

10.15
JAP

9.00
KNP

10.15
KNP

Kirke-
kaffe

-

-

-

16.00
MLC

12.11
22.s.e.

trin

9.00
MLC

Menig-
heds-
møde

Kirke-
kaffe

10.15
JAP

Pil-
grims-
arran-
ge-
ment

9.00
JAP

10.15
 KNP

Kirke-
kaffe

-

-

17.00
KNP

Gospel
-guds-
tje-
neste

10.15
MLC

-

16.11
Tors

dag

17.00
YNA

Børn &
Gud

 

 

 

 

 

 

 

 

19.11
23.s.e.

trin

10.15
YNA

9.00
KNP

-

-

-

10.15
KNP

Kirke-
kaffe

-

-

9.00
NN

26.11
S.sønd. i kirke-året

10.15
YNA

19.00

Kon-
cert

10.15
JAP

-

9.00
JAP

-

-

9.00
NN

-

29.11
Ons

dag

17.00
YNA

Freds-
lys-
gudstj.

 

 

 

 

 

 

 

 

YNA: Yvonne N. Alstrup
MLC: Merete Lindhardt Christensen
KNP: Ken Nørgaard Pedersen
JAP: Jørn Andreas Pedersen
JØN: Johannes Østerlund Nielsen


 
Der tages forbehold for ændringer i prædikantlisten m.v.
Se venligst dagspressen og her på hjemmesiden.Altervin:
Der skænkes alkoholfri vin/druesaft
den sidste søndag i måneden samt til familie-
gudstjenester.
 

Kirkebil:
I Bjerringbro kan kirkebilen  bestilles til og fra kirken på tlf. 20 20 12 20 (Bjerringbro Taxi I/S)
Læs Kirkebaldets artikel om "Kirkebilen" [Klik her]Sygehusgudstjenester:
Viborg Sygehus hver torsdag kl. 15.00

Gudstjenestelisten herunder skal tages med forbehold.
Måske er der ændringer undervejs! ! !

Gudstjenesteplan - dec. 2017 - jan. og febr. 2018

Dag

Bjerringbro

Bjerring

Mammen

Hjermind

Lee

Hjorthede

Skjern

Sahl

Gullev

03.12

Uge 48
1. s. i adv.

10.15 MLC
m/kirkekor

10.15 JAP

Kirkekaffe

9.00* JAP

10.15 KNP

Kirkekaffe

-

-

9.00 KNP

15.00 MLC

Jazz-gudstj.

 

05.12
Tirsdag

20.00 Julekon-
cert

 

 

 

 

 

 

 

 

10.12

Uge 49
2. s. i adv.

16.00 YNA

-

10.15* KNP

-

-

-

19.00 KNP

Lucia

-

-

12.12 Tirsdag

19.30 Julekon
-cert

 

 

 

 

 

 

 

 

13.12
Onsdag

 

 

19.00* JAP

Lucia + fest

 

 

 

 

17.00 MLC Lucia

 

17.12

Uge 50
3. s. i adv.

10.15 YNA

10.15 JAP

-

-

-

9.00 JAP

-

-

9.00 YNA

 

24.12

Uge 51
Juleaften

søndag

13.00 YNA

14.00 YNA

15.00 YNA

16.00 YNA

13.30 JAP

16.00 JAP

14.45* JAP

16.00 KNP

15.00 KNP

13.00 KNP

14.00 KNP

15.30 MLC

11.00 MLC

Børnegudstj.

14.30 MLC

25.12
Juledag

10.15 YNA

10.45 JAP

9.30* JAP

9.00 KNP

-

-

10.15 KNP

10.15 MLC

-

26.12 Anden juledag

10.15 MLC

-

9.00* KNP

-

10.15 KNP

 

-

-

-

-

 

31.12

Uge 52
Nytårsaften

Jule-søndag

16.00 YNA

Champagne

10.15 JAP

 

16.00 KNP

Champagne

-

-

-

16.00 MLC

Champagne

 -

01.01
Nytårsdag

mandag

15.30 JAP

-

14.00 JAP

-

-

-

-

-

-

07.01

Uge 1
1.s.e.h.3k.

10.15 YNA

10.15 JAP

9.00 JAP

10.15 KNP

Kirkekaffe

 -

9.00 KNP

-

-

10.15 MLC

 

14.01

Uge 2
2.s.e.h.3k.

9.00 JAP

Kirkekaffe

-

10.15* JAP

Kirkekaffe

9.00 KNP

-

-

10.15 KNP

Kirkekaffe

10.15 MLC

-

18.01
Torsdag

17.00 MLC

Børn og Gud

 

 

 

 

 

 

 

 

21.01

Uge 3
S.s.e.h.3k.

10.15 MLC

10.15 JAP

Kirkekaffe

-

 

-

9.00 JAP

-

-

-

9.00 MLC

 

28.01

Uge 4
Septuage-sima

10.15 YNA

10.15 JAP

 

18.00* fælles­spis­ning

19.00* JAP Lysgudstj

-

-

19.00 KNP

Taizé

-

10.15 KNP

-

04.02

Uge 5
Seksagesi-ma

9.00 MLC

Kirkekaffe

9.00 KNP

-

10.15 KNP

Kirkekaffe

-

-

-

-

10.15 MLC

 

07.02
Onsdag

19.30 Koncert

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02

Uge 6 Fastelavn

10.15 YNA
Fastel. gudst. +
tøndesl.

14.00 JAP
fastel. gudst. + tøndesl.

10.15* JAP

-

10.15 KNP

Kirkekaffe

-

9.00 KNP

11.00 MLC Familie- og fastelavnsg

14.00 MLC Familie- og fastelavnsg.

18.02

Uge 7
1.s. i Fasten

10.15 YNA

10.15 JAP

-

-

-

9.00 JAP

-

 

-

-

 

22.02 Torsdag?

 

 

16.45* JAP?

Gospelgudstj. konfirmander

 

 

 

 

17.00 MLC

Gospelgudstj. konfirmander

 

25.02

Uge 8 2.s.
i Fasten

10.15 KNP

-

10.15’’ JAP

-

 

-

-

19.00 KNP

Taizé

-

10.15 MLC

27.02 Tirsdag?

 

16.45* JAP?

Gospel
gudstj. kon-
firmander

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YNA: Yvonne Nielsen Alstrup
MLC: Merete Lindhardt Christensen
JAP: Jørn Andreas Pedersen
KNP: Ken Nørgaard Pedersen

 * foregår i Mammen menighedshus
’’ foregår på Hedemølle Friskole


 
Der tages forbehold for ændringer i prædikantlisten m.v.
Se venligst dagspressen og her på hjemmesiden.Altervin:
Der skænkes alkoholfri vin/druesaft
den sidste søndag i måneden samt til familie-
gudstjenester.
 

Kirkebil:
I Bjerringbro kan kirkebilen  bestilles til og fra kirken på tlf. 20 20 12 20 (Bjerringbro Taxi I/S)
Læs Kirkebaldets artikel om "Kirkebilen" [Klik her]Sygehusgudstjenester:
Viborg Sygehus hver torsdag kl. 15.00

Gudstjenester på Plejehjemmet Skovvænget 2017

Onsdage kl. 14.00.
Dato    Præst
08.11 Yvonne N. Alstrup
22.11 Merete Lindhardt Christensen
06.12 Ken Nørgaard Pedersen, Altergang
20.12 Jørn Andreas Pedersen