Gudstjenester marts 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato

Bjerringbro

Bjerring

Mammen

Hjermind

Lee

Hjort-
hede

Skjern

Sahl

Gul-
lev

  4.3

U 9

10.15 YNA

 

9.00 KNP

-

10.15 KNP

Kirkekaffe

-

-

-

10.15
BOP

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3

U 10

9.00 KNP
Kirkekaffe.

10.15 JAP

Kirkekaffe

9.00 JAP

Sogne-

Ind
samling

-

10.15 KNP

Kirkekaffe

-

-

-

10.15
PSA

18.3

U 11

10.15 JAP

-

13.30 JAP

Basar-
gudstj.

-

-

-

-

9.00
JAP

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.3

17.00 YNA

Børn & Gud

 

 

 

 

 

 

 

 

25.3

U12

Palme-

søndag

10.15 YNA
Minikon-
firmand
afslutning

9.45 JAP Mini-
konfir-
mand af-
slutning

-

10.15 KNP

Minikonfir-
mand
afslutning.
Udvidet
Kirkekaffe

-

-

-

11.15
JAP

Familie

guds-
tjeneste

-

29.3

Skær-

torsdag

17.00 YNA

Lam & vin

17.00
Fælles

Spisning.

19.00
JAP

10.15 JAP

-

9.00 KNP

-

10.15
KNP

Kirke-
kaffe

19.00
YNA

Vin
og ost

-

30.3

Lang-

fredag

 

10.15 YNA

-

14.00 JAP

10.15 JAP

Liturgisk

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudstjenester april 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato

Bjerringbro

Bjerring

Mammen

Hjermind

Lee

Hjort-
hede

Skjern

Sahl

Gul-
lev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.4

U13

Påske-
dag

10.15.YNA

10.15 JAP

9.00 JAP

10.15 KNP

Kirkekaffe

-

-

9.00
KNP

-

11.00
BOP

 

  2.4

2.
påske-
    dag

 

 

10.15 FM

 

9.00 KNP

-

-

-

10.15 KNP

-

-

-

  8.4

U14

9.00 YNA

-

10.15 KNP

19 KNP

Taizé-
guds-
tjeneste

-

-

-

-

10.15
YNA

15.4

U15

10.15 JAP

-

14.00 BBM +JAP

Gen-
åbning
af kirken

-

10.15 KNP

Fernisering kunst-
værket ”Trøst”.

-

-

9.00
KNP

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.4

10.30 JAP

Konfirmation

 

 

 

 

 

 

 

 

22.4

U16

9.30 YNA

Konfirmation

11.00 YNA

Konfirmation

-

10.00 JAP

Konfir-
mation

-

-

-

10.00
KNP

Kon-
firma-
tion

11.00
NNS

Kon-
firma-
tion

9.30
NNS

Kon-
firma-
tion

27.4

Bede-
dag

10.15 MLC

Konfirmation

9.30 JAP

Konfirma.

11.00 JAP

Konfirma.

-

10.00 KNP

Konfirma-
tion

-

-

-

-

-

29.4

U17

 10.15 YNA

Konfirmation

10.15 JAP

Kirke-
frokost

 

-

-

-

-

9.00
 JAP

10.15
BOP

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudstjenester maj 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato

Bjerringbro

Bjerring

Mammen

Hjermind

Lee

Hjort-
hede

Skjern

Sahl

Gul-
lev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6.5

U18

 10.15 NNB

9.00 JAP

10.15 JAP Kirke-
kaffe

10.15 KNP

Kirkekaffe

-

9.00 KNP

-

-

10.15
NNS

10.5
Kr.
Him-
mel-
fart

10.15 NNB

10.15 JAP

-

-

9.00 JAP

-

-

9.00
NNB

 

13.5 U19

9.00 NNB

-

10.15 JAP

 

-

-

-

9.00
JAP

-

10.15
NNB

20.5

U20

Pinse-
dag

10.15 NNB

10.15 JAP

Kirkekaffe

9.00 JAP

-

10.15 KNP

Frilufts-
gudst

-

-

11.00
NNS

9.30
NNS

 

2.                                      
Pinse-
dag

 

14.00 JAP
Frilufts-
gudstj.

-

-

-

-

-

-

-

-

27.5

U21

 10.15 KNP

-

10.15 JAP

Kirke-
kaffe

-

-

19.00 KNP

Taizé-
guds-
tjeneste

-

-

9.00
JAP

YNA: Yvonne Nielsen Alstrup; NNB: Ny præst i Bjerringbro; KNP: Ken Nørgaard Pedersen; JAP: Jørn Andreas Pedersen; BBM: Bjarne Bæk Markussen; MLC: Merete Lindhardt Christensen; NNS: Vikar i Sahl/Gullev; BOP: Bent Ole Pedersen; FM: Frede Møller; PSA: Preben Salomonsen


 
Der tages forbehold for ændringer i prædikantlisten m.v.
Se venligst dagspressen og her på hjemmesiden.Altervin:
Der skænkes alkoholfri vin/druesaft
den sidste søndag i måneden samt til familie-
gudstjenester.
 

Kirkebil:
I Bjerringbro kan kirkebilen  bestilles til og fra kirken på tlf. 20 20 12 20 (Bjerringbro Taxi I/S)
Læs Kirkebaldets artikel om "Kirkebilen" [Klik her]Sygehusgudstjenester:
Viborg Sygehus hver torsdag kl. 15.00

Gudstjenester på Plejehjemmet Skovvænget 2018