FASTE AKTIVITETER og SKIFTENDE NYT

-

Fotos: Erik Sønderby

Babysalmesang 

Opstart: Tirsdag den 12. januar 2021 kl. 10.15
Opstart: Tirsdag den 20. april 2021 kl. 10.15

Sted: Bjerringbro Kirke og Kirkecenter. 

Babysalmesang henvender sig til babyer i alderen ca. 1-10 måneder.

Kirkerummet danner en storslået ramme med mange dejlige sanseindtryk. 
Et lille barn er meget følsomt over for stemning og atmosfære, og kirkerummets akustik er unik til formålet.

Til babysalmesang bruges salmer, sange og remser. Nogle sange sættes der fagter til, og andre danses der til. Undervejs bruger vi også forskellige instrumenter og redskaber, som vækker babyernes opmærksomhed. 

Vi synger ca. 40 minutter og går derefter over i kirkecenteret, hvor der serveres en lille forfriskning til de voksne, mens børnene lytter med, pludrer, spiser eller sover.  

Babysalmesang ledes af kirke - og kulturmedarbejder, Lisbeth Juhl Nedergaard. 
Kirkens organist Steffen Jungild akkompagnerer på orgel og spiller ind - og udgangsmusik.  

Forløbet strækker sig over 9 gange. Det koster 100 kr. at deltage i hele forløbet. 
Der er plads til 10 babyer på holdet, så tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet. 

Har du interesse i at prøve babysalmesang, eller har du yderligere spørgsmål, kan henvendelser og evt. tilmelding ske til: 
Kirke - og kulturmedarbejder Lisbeth Juhl Nedergaard 
Mail:
kontor@bjerringbrokirke.dk 
Telefon: 61224257.

Børn & Gud 
Kort familiegudstjeneste i børnehøjde. 

En god fælles familieoplevelse med sang og andre aktiviteter for børn. Her kan alle være med, også de alleryngste.

Kom, og vær med i fællesskabet, når en af kirkens præster, sammen med kirke - og kulturmedarbejder Lisbeth Juhl Nedergaard, vil guide jer igennem en halv time sammen med Gud, sange, bøn og kreativitet. 

Efter gudstjenesten er der hygge og fælles aftensmad i kirkecenteret. 

Kom, og vær med, alle er meget velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig. 

Aftensmad: Voksne 30 kr. & børn/konfirmander 10 kr. 

Børn & Gud ligger den sidste torsdag i måneden fra kl. 17.00 - til ca. 18.30 i de måneder, hvor der ikke er andre familiegudstjenester.

Kirkecafé
i Bjerringbro Kirkecenter

Kirkecafé afholdes ca. en gang om måneden, normalt en onsdag - og er et tilbud for seniorer i Bjerringbro og omegn.  

Vi begynder kl. 10.00 og får som oftest besøg af en spændende gæst udefra, der fortæller om et emne/en oplevelse eller spiller og synger for til fællessang. Emnerne spænder bredt inden for kultur, historie, religion, musik, kunst, arkitektur, rejser og gode fortællinger. Ofte med et lokalt islæt.

Man vil kunne orientere sig om månedens aktuelle gæst her på hjemmesiden ( under ”kalender” ) samt på kirkens Facebook-side.

Kirkecafé ledes af kirke - og kulturmedarbejder Lisbeth Juhl Nedergaard.

Alle er meget velkomne. Vi slutter ca. kl. 11.30. 

Kaffe & brød 20 kr.

Den årlige adventseftermiddag afholdes en onsdag/torsdag eftermiddag i slut november.         

Koncerter
Kirkes organist Steffen Jungild arrangerer spændende koncerter i løbet af året.
Tjek jævnligt "kalender".

Gudstjeneste og Kirkekaffe
En hyggestund i social godt samvær i Kirkecenteret efter gudstjenester, der starter kl. 9.
Frivillige sørger for kaffe/the og brød.
Pris: [Klik her]
Se hvornår i "Kalenderen".

Menighedsrådets sognemøder
afholdes i Kirkecenteret.
Som oftest er det foredragsaftener med spændende og afvekslende indhold.
Pris: [Klik her]
"Kalenderen" oplyser program og dato.