FASTE AKTIVITETER og SKIFTENDE NYT

-

Babysalmesang.

Nyt hold starter i januar 2020.
Det bliver på tirsdage mellem kl. 10 – 11.30.
Endelig januardato oplyses senere.

Sted: Bjerringbro Kirke

Babysalmesang henvender sig til babyer i alderen ca. 1-10 måneder.

Kirkerummet danner en storslået ramme med mange dejlige sanseindtryk.
Et lille barn er meget følsomt over for stemning og atmosfære, og kirkerummets akustik er unik til formålet.

Til babysalmesang bruges salmer, sange og remser. Nogle sange sættes der fagter til, og andre danses der til. Undervejs bruger vi også forskellige instrumenter og redskaber, som vækker babyernes opmærksomhed.

Vi slutter formiddagen af med socialt samvær, kaffe og brød i kirkecentret.

Vi mødes 9 gange og det koster 100 kr. at deltage.

Har du interesse i at prøve babysalmesang, eller har du yderligere spørgsmål, 
kan henvendelser og evt. tilmelding ske til: 
Kirke - og Kulturmedarbejder Brita Bach Pedersen 
Mail: kontor@bjerringbrokirke.dk 
Telefon: 61224257. 

BØRN og GUD - Gudstjeneste i børnehøjde
Kom og vær med i fællesskabet, hvor en præst og Kirke og kultur medarbejder Brita Bach Pedersen vil guide jer igennem en halv time sammen med Gud, sange, bøn og kreativitet.
Derefter er der børnevenlig aftensmad i Kirkecenteret.
Vel mødt !
Se hvornår i "Kalender"   
Pris for aftensmad: [Klik her]         

KIRKECAFÉ  I BJERRINGBRO KIRKECENTER 
Tilbud for pensionister og efterlønnere i Bjerringbro og omegn. 
Spørgsmål: Henv. til kirke- og kultur medarbejderen. 
Pris: [Klik her]
Se hvornår i "Kalender"             

Koncerter
Kirkes organist Steffen Jungild arrangerer spændende koncerter i løbet af året.
Tjek jævnligt "kalender".

Gudstjeneste og Kirkekaffe
En hyggestund i social godt samvær i Kirkecenteret efter gudstjenester, der starter kl. 9.
Frivillige sørger for kaffe/the og brød.
Pris: [Klik her]
Se hvornår i "Kalenderen".

Menighedsrådets sognemøder
afholdes i Kirkecenteret.
Som oftest er det foredragsaftener med spændende og afvekslende indhold.
Pris: [Klik her]
"Kalenderen" oplyser program og dato.