Menighedsrådsmøde 
i Kirkecenteret

Den 24. august 2017 kl. 19.00
Den 13. september 2017 kl. 19.00
Den 12. oktober 2017 kl. 19.00
Den 08. november 2017 kl. 19.00
Den 07. december 2017 kl. 19.00