Bjerringbro Kirke

Fra vugge til grav: Praktiske informationer

Fødsel og fadderskab:

Er forældrene gift, anmeldes fødsel og faderskab automatisk i forbindelse med barnets fødsel.

Er I ikke gift med hinanden, og ønsker I sammen at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, kan I erklære det på blanketten "Omsorgs- og ansvarserklæring". Herved fastslås faderskabet, og I får fælles forældremyndighed. Dette kan I gøre på www.borger.dk.

Dåb
Anmodning om dåb bedes venligst fremsat i god tid til præst eller
kirkekontor.
Godkendte pige- og drengenavne.
Kirkens Dåbsværelse.

Vielse
Aftale om vielse bør træffes i god tid. Prøvelsesattest fra bopælskommunens borgmester-kontor og dåbsattester medbringes til præsten.

Begravelse
Aftale om det praktiske træffes med bedemanden.   
Aftale om den kirkelige handling træffes med den pågældende præst
Aftale om gravsted træffes med kirkegårdslederen.

Hjemmealtergang og –besøg aftales med præsten.