Bjerringbro Kirke

Farvel og tak fra sognepræsten.

Gerda Brøchner Jørgensen

Jeg har opsagt min stilling som sognepræst ved Bjerringbro Kirke og fratræder 1. august.

Jeg har den holdning, at man bør fratræde mens ”legen er god” og jeg har virkelig haft ”en god leg” og tid i Bjerringbro.

Nu er jeg klar til at give stafetten videre, og glæder mig til en ny epoke i mit liv, og tillige flytte i egen bolig. Vi – familien vender tilbage til Aarhus, hvor vi har købt hus.  

Det ligger mig stærkt på sinde, at rette en stor og hjertelig tak til alle i Bjerringbro.

Tak til skiftende menighedsråd, præstekolleger og personale for et godt og konstruktivt samarbejde siden november 2003, hvor jeg tiltrådte stillingen i Sahl-Gullev og Bjerringbro pastorat og fra februar 2007 som fuldtidsansat i Bjerringbro sogn, hvor vi tillige har boet i præsteboligen i Nørregade. 

En særlig tak til byens borgere for den tillid og åbenhjertighed, I har vist mig, når jeg har været på hjemmebesøg i forbindelse med forestående kirkelige handlinger og andet. Det har alt sammen været med til at give glæde og styrke i mit præstevirke.

Bjerringbro by og sogn vil altid stå som noget helt særlig for mig og jeg vil tænke tilbage på disse år som en meget berigende tid i mit liv. 

Hermed de bedste ønsker for fremtiden – for kirken, sognet og menigheden, for hver enkelt af Jer.

Med kærlig hilsen

Gerda Brøchner Jørgensen