Bjerringbro Kirke

KIRKEHØJSKOLE 2017
I BJERRINGBRO KIRKECENTER

Tre spændende dage fra den 8. -10. august

Den 31. oktober 1517 blev ifølge overleveringen den dag, munken Martin Luther indledte reformationen. 

Programmet for Kirkehøjskolen er tilrettelagt med afsæt i reformationen, der nogle år senere kom til Danmark og som kom til at præge – og stadig præger – os på mange måder.

I løbet af de 3 dage højskolen varer, kommer vi til at beskæftige os med reformationen, tiden indtil i dag og de kommende år med opgaver og udfordringer.

Bjerringbro menighedsråd og arbejdsgruppen håber, at rigtig mange vil tage godt imod indbydelsen til at deltage i Kirkehøjskolen.


Vi får besøg af:

Jens Holger Schjørring:

Professor emeritus. Emne: Arven efter reformationen med vægt på de sidste 200 år.

Karsten Nissen: Tidligere biskop i Viborg Stift og nu b.la. folkekirkens teologiske rådgiver vedrørende reformationsjubilæet 2017.
Han vil tale om reformationen med afsæt i Luther og Hans Tausen.

Trine Hostrup:
Ungdomspræst i Viborg Domkirke. Vi skal høre hendes idéer og erfaringer med arbejdet med de unge.

Torben Bramming: Sognepræst I Ribe Domkirke.
Emne: ”Reformationen var ikke noget der skete engang”. Omhandler kirkens udfordringer her 500 år efter reformationen.

Finn Andsbjerg Larsen:
Besøger os onsdag aften i forbindelse med vores festaften i kirkecentret, hvor han vil fortsætte ”tråden” fra Trine Hostrup. På en munter måde vil han drage paralleller fra sin egen ungdomstid og sin lange erfaringer med børn og unge. 

Torsdag tager vi bussen til Århus, hvor vi besøger Den Assyriske Kirke.  Vi skal bl. a. høre om kirkens historie, dens liturgi og om at være mindretalskirke i Danmark. Besøget slutter med, at vi spiser assyrisk frokost. Senere samme dag, besøger vi ”Den gamle by”.

Kursuspris er 500 kr. og dækker foredrag, udflugt, sang, musik, underholdning, kaffe og kage i pausen om eftermiddagen samt forplejning ekskl. øl, vin og vand.

Betaling foregår ved tilmelding senest 13.juni, enten kontant eller ved bankoverførsel Reg. 2331 kontonr. 3494218509
(HUSK: oplys navn og "Højskoleophold" ved betaling.

Spørgsmål kan rettes til Kirke- og kultur medarbejder Brita Bach Pedersen; 61224257 kontor@bjerringbrokirke.dk

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

 

 

Vi mødes på kirkens p-plads 8:45

9:00 Morgensang i kirken

9:00 Morgensang i kirken

9:00 Afgang til Århus  med ”Sørens  busser”

9:15: Formiddagskaffe m. rundstykke

9:15: Formiddagskaffe m. rundstykke

Drikker formiddagskaffe ved ankomst til den Assyriske kirke

10:00: Foredrag v. Karsten Nissen: Reformationen med afsæt i Luther og Hans Tausen

10:00: Foredrag v. Torben Bramming: Reformationen var ikke noget,  der skete engang

10:00: Ankomst til den Assyriske Kirke. Vi skal høre om kirkens historie, dens liturgi og om at være mindretalskirke i Danmark

12:00: Frokost

12:00: Frokost

Assyrisk frokost i kirken

13:00: Gåtur i skoven/frit samvær/dagens avis

14:00:  Foredrag v. Jens Holger Schjørring: Arven efter reformationen med vægt på de sidste 200 år.  Inkl. kaffepause

16:00: Pause

16:30: Sangtime v. Gitte og Steffen

18:00 Aftensmad: Grill i haven

19:30 Musik i kirken v. ReTros Lovsangsband

20:00: Dagen slutter med en aftensang

Tak for i dag!

13:00: Gåtur i skoven/ frit samvær/dagens avis

14:00: Foredrag v. Trine Hostrup

18:00: Aftensmad med underholdning v. leder af konfirmandcenter Finn Andsbjerg Larsen

Finn fortsætter ”tråden” fra Trine Hostrup. På en munter måde vil han drage paralleller fra sin egen ungdomstid og sin erfaring med børn og unge

20:00: Aftensang i kirkecenter

Tak for i dag!

13.00. Bussen forsætter til Den Gamle By

15:30: Kaffe på Hotel Sabro Kro

16.30: Afgang med bussen

17.15: Tak for i år