Gudstjenester i september, oktober og november

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato

Bjerring-
bro

Bjer-
ring

Mam-

men

Hjer-
mind

Lee

Hjort-

hede

Skjern

Sahl

Gul-
lev

03.09
12.s.e.

trin

9.00
YNA

Kirke-
kaffe

10.15
JAP

9.00
JAP

10.15
KNP

Kirke-
kaffe

-

-

9.00
KNP

10.15
MLC

-

10.09
13.s.e.

trin

10.15
YNA

9.00
JAP

10.15
JAP

-

9.00
KNP

Sogne

ud-
flugt

-

-

-

10.15 MLC

17.09
14.s.e.

trin

10.15
YNA

10.15
JAP

Høst

9.00
JAP

10.15
KNP

Høst

-

-

-

10.15
MLC

-

20.09
Ons

dag

 

 

 

 

 

 

19.00
KNP

Taize

øve-
aften

 

 

21.09
Tors

dag

17.00
KNP

Børn &
Gud

 

 

 

 

 

 

 

 

24.09
15.s.e.

Trin

9.00
JAP

Kirke-
kaffe

-

10.15
JAP

Høst

-

-

-

19.00
KNP

Taize-
guds-
tje-
neste

-

10.15 KNP

26.09
Tirs

dag

19.30

Kirke-
koncert

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10
16.s.e.

trin

10.15
YNA

Høst &
guld-
konfir-
mand

jub.

9.00
NN

-

-

10.15
KNP

Høst

-

-

11.00
MLC

BUSK

-

07.10
Lørdag

 

 

 

 

 

 

 

17.00
MLC

Høst

 

08.10
17.s.e. trin

10.15
YNA

 

10.15
JAP

9.00
JAP

9.00
KNP

-

10.15
KNP

Kirke-
kaffe

-

-

-

15.10
18.s.e. trin

10.15
YNA

-

10.15
JØN

10.15
KNP

Kirke-
kaffe

-

-

9.00
KNP

-

9.00
NN

22.10
19. s.e.
trin

10.15
YNA

 

 

10.15
JAP

 

-

-

-

9.00
JAP

-

9.00
NN

-

26.10
Tors

dag

 

 

 

19.00
KNP

Taize
øve-
aften

 

 

 

 

 

29.10
20.s.e. trin

10.15
YNA

BUSK

9.00
JAP

10.15
JAP
BUSK i
menig-
heds-
huset

19.00
KNP

Taize-
guds-
tje-
neste

-

-

-

-

10.15
MLC

02.11
Tors

dag

19.30

Luther-
aften

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11
Alle H.

16.00
YNA

Lystæn-
ding

14.00
JAP

10.15
JAP

9.00
KNP

10.15
KNP

Kirke-
kaffe

-

-

-

16.00
MLC

12.11
22.s.e.

trin

9.00
MLC

Menig-
heds-
møde

Kirke-
kaffe

10.15
JAP

Pil-
grims-
arran-
ge-
ment

9.00
JAP

10.15
 KNP

Kirke-
kaffe

-

-

17.00
KNP

Gospel
-guds-
tje-
neste

10.15
MLC

-

16.11
Tors

dag

17.00
YNA

Børn &
Gud

 

 

 

 

 

 

 

 

19.11
23.s.e.

trin

10.15
YNA

9.00
KNP

-

-

-

10.15
KNP

Kirke-
kaffe

-

-

9.00
NN

26.11
S.sønd. i kirke-året

10.15
YNA

19.00

Kon-
cert

10.15
JAP

-

9.00
JAP

-

-

9.00
NN

-

29.11
Ons

dag

17.00
YNA

Freds-
lys-
gudstj.

 

 

 

 

 

 

 

 

YNA: Yvonne N. Alstrup
MLC: Merete Lindhardt Christensen
KNP: Ken Nørgaard Pedersen
JAP: Jørn Andreas Pedersen
JØN: Johannes Østerlund Nielsen


 
Der tages forbehold for ændringer i prædikantlisten m.v.
Se venligst dagspressen og her på hjemmesiden.Altervin:
Der skænkes alkoholfri vin/druesaft
den sidste søndag i måneden samt til familie-
gudstjenester.
 

Kirkebil:
I Bjerringbro kan kirkebilen  bestilles til og fra kirken på tlf. 20 20 12 20 (Bjerringbro Taxi I/S)
Læs Kirkebaldets artikel om "Kirkebilen" [Klik her]Sygehusgudstjenester:
Viborg Sygehus hver torsdag kl. 15.00

Gudstjenester på Plejehjemmet Skovvænget 2017

Onsdage kl. 14.00.

Dato    Præst
13.09 Yvonne N. Alstrup
27.09 Merete Lindhardt Christensen
11.10 Ken Nørgaard Pedersen, Altergang
25.10 Jørn Andreas Pedersen
08.11 Yvonne N. Alstrup
22.11 Merete Lindhardt Christensen
06.12 Ken Nørgaard Pedersen
20.12 Jørn Andreas Pedersen, Altergang